Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen. Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation.

Transporten kan også udføres med et lejet køretøj uden fører.

Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter.

Eksempler på firmakørsel er:

  • Når en tømrer, murer, elektriker o.lign. transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden
  • Når restauranter, caféer, catering, pizzeriaer o.lign. laver mad og udbringer den
  • Når butikker, der sælger varer, selv står for transporten
  • Når fabrikker transporterer gods ud til kunderne, der er produceret på fabrikken
  • Når entreprenører transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse, som indgår i en samlet entreprise, som en entreprenør selv har påtaget sig. Det kan for eksempel være grus eller sand til et vejbyggeri


Hvis du har en tilladelse til godskørsel for fremmed regning og kører firmakørsel ved siden af godskørsel, skal du ikke registrere, at varebilen anvendes til firmakørsel.

Hav følgende parat ved registrering af varebil

  • Varebilens registreringsnummer.
  • Varebilstilladelsesnummer.


Bemærk: har du mere end én varebilstilladelse, er det muligt at knytte et registreringsnummer til hver enkelt tilladelse i den samme blanket.

Der kan kun knyttes én varebil til hver enkelt varebilstilladelse. Indberetter du en ny varebil på en tilladelse, som du allerede én gang har knyttet til en varebil, ophæves tilknytningen til den tidligere registrerede varebil.

*kilde: Færdselsstyrelsen